Dziękujemy za pomoc i wsparcie naszych działań. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to

firma gdzie Zarząd i Pracownicy to jedna wielka rodzina zwierzolubów. Od wielu lat prowadzone

są zbiórki dla zwierzaków w potrzebie.