Darowizny można kierować na konto bankowe Wolontariusze na Psim Szlaku z dopiskiem "darowizna na statutowe cele stowarzyszenia". Darowizny wykorzystywane są praktycznie wyłącznie na opiekę oraz leczenie zwierząt pochodzących z interwencji. Darowizny są ujawniane i publicznie rozliczane.

KONTO BANKOWE:

Wolontariusze na Psim Szlaku, BGŻ BNP Paribas 40 16001462 1818015400000001

z dopiskiem "darowizna na statutowe cele stowarzyszenia"

Wpłat darowizn można dokonywać także z każdego miejsca na świecie za pomocą systemu bezpiecznych płatności internetowych PayPal - paypal.me/napsiszlaku

 

Zapraszamy do współpracy placówki oświatowe (szkoły podstawowe, szkoły średnie, Uniwersytety Trzeciego Wieku). W zamian za zbiórki rzeczowe oferujemy spotkanie z naszymi Inspektorami oraz multimedialną prelekcję dotyczącą ochrony praw zwierząt, prowadzone przez specjalistów Inspektorów.

Obojętność na cierpienie zwierząt to także wykroczenie, nigdy się nie wahaj i każde uzasadnione podejrzenie znęcania się nad zwierzętami lub każdą uzasadnioną konieczność pomocy zwierzętom, zgłoś niezwłocznie do naszego Biura Interwencji .